Wow!!!!

Nu har vi 3000 läsare på bloggen!!! Häftigt!
Undrar vilka ni är?
Några vet vi ju…
Hälsningar från en nyfiken Madeleine!

20140327-172116.jpg

Advertisements

Wow!!!!

Vi har över 3000 läsare på bloggen!! Häftigt!
Undrar vilka ni är? En del vet vi ju… 😉

Från en nyfiken Madeleine!

20140327-170721.jpg

Arbete med decimaltal

har skett i varierande former. Jag gav ett förtest med uppgifter där de skulle skriva tal mellan 1 och 2; 3.4 och 3.7 till exempel samt tala om hur många tal det fanns mellan 5 och 6. Detta var svårt för många. Flera skrev två decimaler i talet såsom 2.45.5 så jag ritade tallinjer och vi ritade in tal mm.

20140204-201739.jpg

20140204-201941.jpg
Här lägger vi tal med tiobasmaterial. Den stora hundrarutan är 1, tiostaven är 0.1 (en tiondel) och den minsta en-kuben är 0.01 (en hundradel). Sen kan man lägga decimaltal för att det ska bli tydligare att se talen. 0.7 + 0.5 blir inte 0.12 utan 1.2 till exempel.

20140204-202655.jpg

20140204-202707.jpg
Jag vill att eleverna själva ska utforska och analysera matematik och i diskussioner med kamrater se sina kunskaper. Här har de först gjort en stencil själva, sedan satt de i grupp och skulle enas om det rätta svaret på en ny likadan stencil. Här tränas ett antal förmågor; begrepp, kommunikation, analys o metakognitiva ( hur lär jag mig) samt procedurförmågan (det jag kan utantill). Ja det var febril aktivitet kan jag säga. Åsikterna var olika om man tyckte det var bra eller inte men det var ju första gången jag gjorde på detta sättet.